top of page

233 | אודליסק - אישה אלג'ירית, 1870

פייר אוגוסט רנואר, 1841-1919

שמן על בד, 1870, 69×123 ס"מ, המוזיאון הלאומי לאמנות, וושינגטון.

רנואר נודע בשל גישתו האימפרסיוניסטית באמצעותה תיאר בצבעוניות עזה וקורנת את תענוגות החיים.

במהלך חייו צייר כ- 6,000 ציורים ואהבתו לנשים חושניות באה לידי ביטוי באלפי ציוריו. רנואר מושפע מהציור אישה אלג'ירית של הצייר דלקרואה ונוקט גישה מעט שונה מזרם האימפרסיוניזם. רנואר מתאר את חברתו ליז בת ה- 22, אשר שימשה לו כמודל לציור, את בת אלג'יר במבט אוריינטליסטי: הפנטזיה שלו כגבר מערבי את האישה הערביה המזרחית מאלג'יר אשר ראה בדמיונו.

רנואר מתאר את בת אלג'יר בחושניות וארוטיות מתפרצת הבאה לידי ביטוי בתנוחה פרובוקטיבית, עם רגליה המעט פשוקות, מבטה הפתייני והחודר ישירות אל הצופה.

רנואר מבטא את החושניות באמצעות

בגדיה: האופן בו הבד מונח על גופה בקלילות בלתי מתאמצת, אך מרהיב בעושרו הצבעוני והעז, המשופע בדגמיות, טקסטורות וכפלים היוצרים כשלעצמם דרמה ועניין.

עשר שנים לאחר שצייר את הציור, רנואר אכן נוסע לאלג'יר ונוכח לדעת את הפער בין הפנטזיה למציאות לגבי תפישתו את האישה המזרחית כפתיינית ומסתורית.

bottom of page