top of page

א ו ד ו ת

במשך 30 השנים האחרונות, אסף מר שמואל פלאטו - שרון בין היתר רפרודוקציות של יצירות מופת נבחרות המוצגות בגדולי המוזיאונים בעולם, כגון מוזיאון הלובר בפריס, המטרופוליטן בניו-יורק וכו'.

תמונות אלה צוירו ביד מיומנת ואוהבת ובטכניקה המקורית על-ידי אמנים מוכרים מן השורה הראשונה, וכל יצירה עברה בדיקה ואישור מקצועי על-ידי מומחי אמנות ואוצרי מוזיאון ברמה הגבוהה ביותר.

 

כיצד נולד הרעיון

כאשר קרא מר פלאטו - שרון מאמר פסיכולוגי הטוען כי התבוננות ביצירות אמנות יכולה לזרז את תהליך החלמתם של חולים, גמלה בליבו ההחלטה לעשות מעשה, כדרכו - בשביל המדינה - ולהעמיד לרשות בית החולים את האוסף שלו, להנאת המאושפזים, בני משפחותיהם וידידיהם הבאים לבקרם, וכן להנאת צוות בית החולים וכמו כן, לחינוכם האמנותי של ילדי ישראל הבאים לבקר במוזיאון.

אנו מקווים שגם אתם תיהנו מן הפנוראמה הרחבה של יותר מארבע מאות שנה בתולדות האמנות המערבית, החל מתחילת המאה ה- 16 ועד לתחילת המאה העשרים.

bottom of page