top of page

194 | משה ולוחות הברית, 1659

רמברנדט ואן ריין, 1606-1669

שמן על בד, 168.5X136.5 ס"מ, מוזיאון גאמאלד גלרי, ברלין.

ציור זה מתאר את משה יורד מהר סיני ומחזיק את הלוחות ממש לפני שהוא מתכוון לרסק אותם, בראותו את מעשי העם שחטא בעבודת אלילים. בדרך כלל נהגו לצייר את משה בשעת כעסו, אך כאן, כשמתבוננים בהבעת פניו, הוא אינו נראה זועם. מבטו המהורהר מצביע על כך שהוא עייף מעימותים, ושבירת לוחות הברית נועדה לחנך את העם החוטא על-פי צו אלוקים.

רמברנדט מבטא בציור גם משמעות אירונית. הכתובת בעברית החרוטה על לוחות האבן מתחילה בדיבר הראשון "אל תרצח", בזמן שמלחמת אחים כמעט מתחילה במקום, בין הלויים שהתנגדו לעשיית עגל הזהב, לבין אלה שרצו לעסוק בעבודה זרה.

רמברנדט, שחי בתקופה זו ברובע היהודי באמסטרדם, צייר הרבה טיפוסים יהודיים כטיפוסים אקזוטיים. במקרה הוא גם התגורר באזור שבו התרכזו יהודים ושכעבור מאה שנים, קיבל את השם "רובע היהודים".

ייתכן שיהודים מהסביבה שימשו כמודלים לרמברנדט אבל אין על כך פרטים מדויקים ומלבד הדיוקנים המזוהים כמודלים יהודיים על סמך "תווי פנים יהודיים טיפוסיים", יש להניח שגם בציור זה, דמותו של משה מסתמכת על אחד מראשי הקהילה הידוע באמסטרדם, הרב  מנשה בן-ישראל (1604-1657), מייסד הדפוס העברי הראשון באמסטרדם ומדינאי שפעל למען יהודי התפוצות.

נוצרו כל מיני מיתוסים לגבי יהדותו של רמברנדט, שהוא היה יהודי או קשור ליהודים. הנימוק העיקרי לגבי הקשר היהודי של רמברנדט הוא שהוא כל כך אהב יהודים והיה רגיש כל כך, ולכן לא ייתכן שהיה נוצרי טהור ולא יתכן שאין לו דם יהודי. הוא באמת צייר את התנ"ך הרבה יותר מרוב האמנים האחרים, גם בהשוואה לאמנים של הולנד במאה ה- 17 אשר ככלל, הרבו לצייר את התנ"ך. המיתוס על הקשר ההדוק שהיה בין רמברנדט והיהודים מתבסס גם על אחד הציורים הידועים שלו שנקרא "הכלה היהודית", אם כי ככל הנראה היא לא באמת יהודית.

רמברנדט הוא ללא ספק האמן הראשון שהיה ידוע כאחד שהכיר יהודים בצורה עמוקה, קשרים עם יהודים שלא היו נפוצים כלל בקרב היוצרים הגדולים לפני המאה ה- 19. בתקופה זו לא היו יחסים טובים בין 2 קהילות היהודים שהתגוררו באמסטרדם. האשכנזים והספרדים חיו בקהילות מסוגרות שלא ממש סבלו האחת את השנייה. הספרדים בזו לאשכנזים, הסתכלו עליהם מלמעלה וסירבו להתחתן עימם, והנה בא האמן הידוע רמברנדט ויוצר קשרים הדוקים עם יהודים. הועלתה גם הטענה שרמברנדט היה חבר באגודה ששאפה לשפר את היחסים בין היהודים לנוצרים.

bottom of page