top of page

131 | מונה על סירתו1874

אדוארד מאנה, 1832-1883

שמן על בד, 73X95.9 ס"מ, מוזיאון פינאקוטק, מינכן, גרמניה.

קלוד מונה מצייר בתוך הסטודיו הצף שלו (או "מונה על סיפון ספינתו"), הינה יצירה שצוירה על-ידי הצייר האימפרסיוניסטי אדוארד מאנה בשנת 1874. התמונה מציגה את ידידו קלוד מונה משולהב תוך כדי יצירה על הסירה שלו, על רקע הנוף הירוק של ארג'נטיי, לא רחוק מן הבית המשפחתי של משפחת מונה.

התמונה נמצאת כיום במוזיאון פינאקוטק המפורסם של מינכן בגרמניה. השם של היצירה, באירוניה מסוימת, מדגיש את החשיבות שהוענקה על-ידי הציירים האימפרסיוניסטים והקונספט שלהם לצייר בחוץ באוויר החופשי, עד כמה שקרוב שאפשר לטבע. מאנה ביצירתו זו מנסה להעתיק את סגנון הציור של מונה דהיינו, לצייר ממש כשהוא נבלע בתוך הטבע.

בנוסף מאנה מצייר את הנושא המועדף והקרוב לליבו של מונה: את המים...

bottom of page