top of page

117 | רוגז בשתיקה, 1870

אדגר דגה, 1834-1917

שמן על בד, 32x46 ס"מ, אוסף פרטי מעזבונה של גב' Havemeyer

האזן לטקסט

בציור זה אנו רואים את דיוקנם של שני אישים ידועים בעולם האומנות: הסופר אדמונד דורנטי והמודליסטית אמה דוביגני.

הם מוצבים על רקע ציור מפורסם אחר של דגה מסידרת "מרוצי הסוסים". כנראה שהם נמצאים במשרד קטן, שנמצא אולי בבנק מקומי.

הציור הוא מחווה של דגה לידידו, צייר אנגלי בשם ג'יימס טיסו שצייר את בני הזוג באופן דומה.

דגה מצייר בנאמנות ריאליסטית את פרטי דיוקנם של בני הזוג הלבושים בבגדים רשמיים ומהודרים, אך יחד עם זאת, הוא מרמז על אווירת האינטימיות השורה ביניהם, בהציגו את הגברת הגוחנת לעבר בן זוגה ללא כובעה. דגה לא מוותר על רמז המעכיר את אווירת השלווה והקרבה.  הגבר מסב ראשו ומתנכר למחווה הנשית תוך תנועה המרמזת על כעסו, אולי בעקבות וויכוח שהתרחש ביניהם שעה קלה קודם לכן.

כמו תמיד, דגה מחפש את הרגעים הקטנים והלא צפויים בחיי היום יום. רגע של רוגז בשתיקה.

bottom of page